Warunki korzystania
Warunki korzystania | Terms & Conditions
Administratorem danych jest Ageless by Jolanta Press, ul. Sempołowskiej 3, 00578 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora tylko i wyłącznie do wypełnienia usług Ageless by Jolanta Press. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO oraz przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przekazane dane będą udostępniane obsługującym Administratora firmom IT, a w razie takiej konieczności dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Polityka odwoływania wizyt w Ageless by Jolanta Press:  odwołanie wizyty jest możliwe na conajmniej 24 godziny robocze przed terminem wizyty.